{ "type": "identify", "data": { "id":"None", "user": { "email": "", "signupDate": "", "gender": "", "permission": "no" } } }
{ "type": "pageViewed", "data": "" }
{ "type": "gtmStart" }
x
Damat Tween Damat Tween mobil uygulamasından devam edin
İndir

Sepet

Kapat
Alışveriş Sepetiniz Boş
Ara Toplam
İndirimli Toplam
- ₺
Toplam (KDV Dahil)
Sepete Git

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE BİLGİLENDİRME METNİ, RIZA BEYANI VE SADAKAT KART ÜYELİK/ONAY METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE BİLGİLENDİRME METNİ,

RIZA BEYANI VE SADAKAT KART ÜYELİK/ONAY METNİ


 ORKA TEKSTİL SANAYİ VE TURİZM TİCARET A.Ş. (ORKA veya DAMAT-TWEEN olarak anılacaktır) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu olarak müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin ve ziyaretçilerimizin kişisel verilerini bu metin içerisinde belirtilen koşullarla işleyecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere aktarabileceğiz. İşbu aydınlatma metni ile sizleri bilgilendiriyor ve aşağıda belirtilen kişisel verileriniz için ve yine aşağıda belirtilen şekilde rızanızı (Müşteriler için istisna aşağıda belirtilmiştir.) ve tarafınıza elektronik ticari ileti gönderilebilmesi için onayınızı talep ediyoruz.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı, Hukuki Sebebi ve İşlenen Kişisel Verileriniz


Tarafınıza ait kişisel bilgiler;  mağazalarımızı ve web sitemizi ziyaretiniz, alışverişleriniz, DAMAT-TWEEN kart ayrıcalığı tanımlanması süreçleri sırasında sizlere gönderilen kısa mesaj içindeki linkte yer alan açıklamalar ve form uyarınca elektronik ortamda doğrudan sizlerden alınarak sistemlerimize işlenmektedir 

 

DAMAT-TWEEN mağazalarından veya web sitesinden yaptığınız alışverişler nedeniyle fatura kesilmesi, web sitesi üyeliği veya sadakat kart programı üyeliğini kabul etmeniz durumunda amacıyla bu verilerinizden; kimlik bilgileri (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No); iletişim verileri (E-mail adresi, Telefon bilgileri, Adres), satın aldığınız ürünlere ait bilgiler ve mağaza içinde güvenlik kameralarına yansıyan görsel veriler; DAMAT TWEEN tarafından, Kanunun 5. Maddesi 2 Fıkrası uyarınca alım satım sözleşmenin kurulması, ifası, üyelik sözleşmesinin kurulması ve ifası,  veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü ve haklarınıza zarar vermemek koşuluyla meşru menfaatlerimiz kapsamında işlenecektir. Bu bilgilerin yanı sıra sizlere özel kampanyalar düzenlenmesi ve DAMAT TWEEN kart kapsamında özel indirimler tanımlanabilmesi için Taraftarı olduğunuz takım, Doğum Tarihi, Cinsiyet, Meslek ve Evlilik tarihine ilişkin bilgileriniz de toplanacak olup bu verilerinizin işlenmesi için açık rızanız talep edilmektedir.


Tarafınızla herhangi bir ürün, hizmet satışı veya üyelik  ilişkisi kurulmamış olması halinde ise sizleri tanımak ve sistemlerimize kaydetmek suretiyle, yukarıda sayılan verileriniz de aşağıdaki amaçlar için açık rızanıza istinaden işlenebilecektir.


Kişisel verileriniz; Sadakat kart üyelik sözleşmesi süreçlerinin ifası, Mal/Hizmet Satış ve Satış Sonrası Destek Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürünlerimize Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi ,Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi ve Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Talep ve Şikayetlerin karşılanması, İletişim Faaliyetleri ve Bilgi güvenliğinin sağlanması gibi amaçlarla işlenmektedir


Kişisel Verilerin Paylaşımı ve Aktarımı


DAMAT-TWEEN tarafından burada belirtilen kişisel verileriniz, mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlarına, şirketimizin bünyesinde bulunduğu Orka Holding A.Ş. ve grup şirketimiz Or-Pa Pazarlama ve Teks. San. A.Ş. ’ye, sizlere ürün ve hizmetlerimizi ulaştırmak için işbirliği içinde bulunduğumuz iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, (Ürünlerin teslimi için Kargo, Müşteri ilişkileri için çağrı merkezi gibi) işbu verilerin yukarıda belirtilen işleme sebepleri nezdinde Kanunun 8.maddesi uyarınca aktarılabilecektir.


Kişisel Verilerinizin İşlenmesi İçin Rıza ve İzin Yöntemi


Dijital ortamda, SMS metni içinde bilginize sunulan işbu kişisel verilerin işlenmesi Aydınlatma Metni linkindeki hususları ve aşağıda sadakat kart üyeliği için belirtilen hususları uygun bulup, onay kutucuklarını işaretleyerek kaydet butonuna basmanız durumunda telefonunuza bir kod gönderilecek ve kodu iletmenize istinaden  izin/onay işleminizi tamamlanmış olacaktır. İşlem sonrası bildirdiğiniz E POSTA adresinize bilgilendirme mesajı gönderilecektir. İzinlerinizi geri almak için her zaman DAMAT-TWEEN’a başvurabilirsiniz.

 


Kanun Kapsamındaki Haklarınız


Kişisel veri sahibi ilgili kişiler olarak,  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz www.damattween.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Koruma Politikasından detaylara ulaşabilir, taleplerinizi yazılı olarak şirket adresimize veya kvkkbasvuru@damattween.com.tr adresine, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca DAMAT-TWEEN’a daha önce bildirilen elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.


ORKA TEKSTİL SANAYİ VE TURİZM TİCARET A.Ş. (VERİ SORUMLUSU)

ADRES: Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park Sitesi 7 B Blok No: 7 C / 41 Sarıyer/İSTANBUL

TELEFON: 0 212 314 23 23

MERSİS: 0647014763600143

WEB ADRESİ: www.damattween.com


KİŞİSEL VERİLER İÇİN AÇIK RIZA METNİ


Orka Teks. San. ve Turz. Tic. A.Ş. (DAMAT TWEEN) tarafından, tarafıma SMS içinde link ile gönderilen bu bilgilendirme metnini okudum. Bu metin kapsamında açıklandığı şekilde kişisel verilerimin işleneceğini anladım. Yukarıda açıklandığı şekilde açık rızamı  gerektiren kişisel verilerimin Orka Teks. San. ve Turz. Tic. A.Ş. tarafından yine bu metin kapsamında belirtilen amaçlarla işlenmesine, AÇIK RIZA veriyorum.


SADAKAT KART ÜYELİK PROGRAMI KATILIM KOŞULLARI


ORKA TEKS. SAN. VE TURZ. TİC. A.Ş. (ORKA veya DAMAT-TWEEN) tarafından, DAMAT-TWEEN SADAKAT PROGRAMI, programa dahil olmak isteyen ve üyelik koşullarını kabul eden müşterilere ve kişilere özel kampanyalar, kişiye özel ürün ve hizmetler geliştirmek ve sunmak, özel indirimler sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir üyelik programıdır.

 

Bu program kapsamında üyeler, Kişisel verilerle ilgili aydınlatma metninde açıklandığı şekilde kişisel bilgilerinin, yine aynı metinde belirtilen amaçlar ve hukuki gerekçelerle işleneceği hususunda detaylı olarak bilgilendirildiklerini kabul ederler.


DAMAT-TWEEN SADAKAT PROGRAMI kapsamına dahil olan her bir üye için bir sadakat kart tanımlanacak ve üye bu kart ile işlem yapabilecektir.


DAMAT-TWEEN SADAKAT PROGRAMI ücretsizdir. ORKA tek taraflı olarak her zaman ile ilgili uygulamaları değiştirme, programı iptal etme ve durdurma hakkına sahiptir.


DAMAT-TWEEN SADAKAT PROGRAMI 18 yaşın üzerinde olan gerçek kişiler üye olabilir.


Üye, işbu Sözleşme kapsamında onay vermesi ile birlikte, DAMAT-TWEEN SADAKAT PROGRAMI yürütülecek uygulamalar çerçevesinde ORKA TEKS. SAN. VE TURZ. TİC. A.Ş. tarafından genel ve özet kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklam, pazar araştırmaları anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin vermiş olacağını bilir ve kabul eder. Üye, DAMAT-TWEEN SADAKAT PROGRAMI üyesi olurken verdiği bilgilerinin bu amaçlarla kullanılacağını bilir ve kabul eder.


DAMAT-TWEEN SADAKAT PROGRAMI üye programı sisteminin altyapısındaki arızalar nedeniyle geç veya yanlış alınan duyuru, promosyon puan vb.'den, Üye'ye imkan sağlanamamasından dolayı ORKA sorumlu tutulamaz.


Üye DAMAT-TWEEN SADAKAT PROGRAMI kapsamında kazandığı haklarından, geçerli koşullar dahilinde, üyelik sona erme tarihine kadar yararlanabilecektir.


Üye, DAMAT-TWEEN SADAKAT PROGRAMI’na, www.damattween.com.’dan giriş yaptığında, üyenin giriş yaptığı ilgili tarayıcıya erişim bilgilerini kaydetme ya da hatırlatma onayı vermesi durumunda, üye kişisel verilerinin ilgili tarayıcıda görüntülenebilir olmasına olanak sağlamış olacaktır. Bu durumda 3. Kişiler tarafından üyenin kişisel bilgilerine erişimi söz konusu olur ise sorumluluk üyenin kendisi olacak, ORKA sorumlu tutulamayacaktır.


Taraflar birbirlerine çağrı merkezini arayarak, web sitesi üzerinden, yazılı veya e-posta bildirimi ile 10(on) gün önceden bildirerek işbu Sözleşmeyi feshetmekte ve üyeliği sona erdirmekte serbesttirler.


Üye ORKA’ya bu form ile açıkladığı ve diğer şekillerde açıklayacağı bilgilerinin doğru olduğunu, bunlarda değişiklik olması halinde bunları güncelleyeceğini, söz konusu bilgilerin gerçeğe aykırı olması, veya gerçeğe aykırı gelmesi sebebiyle ORKA nın maruz kalabileceği her türlü zararı karşılayacağını, uyuşmazlık dahilinde DAMAT-TWEEN SADAKAT PROGRAMI  kayıtlarının kesin delil sayılacağını kabul eder.


Üye, ORKA’ya verdiği bilgileri ORKA’nın iş ortakları ve kampanya ortağı diğer kurum ve kuruluşlarla, paylaşılan kurum ve kurumların hiç bir surette iletişim kurmaması kaydıyla üyenin bu sözleşme kapsamında verdiği Kişisel Verilerin işlenmesi ve Kullanımı İzni kapsamında paylaşabileceğini kabul ve beyan eder. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişiler verilerin korunmasına ilişkin politikalarına ve detaylı bilgilendirmeye www.damattween.com. web sitesinde yer alan “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması”kısmından ulaşabilirsiniz.


ORKA TEKSTİL SANAYİ VE TURİZM TİCARET A.Ş. (VERİ SORUMLUSU)


ADRES: Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park Sitesi 7 B Blok No: 7 C / 41 Sarıyer/İSTANBUL

TELEFON: 0 212 671 87 70 – 71

MERSİS: 0647014763600143


DAMAT-TWEEN SADAKAT KART PROGRAMI ONAY METNİ


ORKA PAZARLAMA VE TEKS. SAN. A.Ş tarafından tarafıma iletilen DAMAT-TWEEN SADAKAT KART PROGRAMI üyelik koşullarını ve kişisel verilerimle ilgili bilgilendirme metnini okudum. DAMAT-TWEEN SADAKAT KART PROGRAMI ÜYELİK KATILIM KOŞULLARINI KABUL EDİYORUM.