{ "type": "identify", "data": { "id":"None", "user": { "email": "", "signupDate": "", "gender": "", "permission": "no" } } }
{ "event": "user_data", "user_id_h": "dc937b59892604f5a86ac96936cd7ff09e25f18ae6b758e8014a24c7fa039e91", "email_h": "e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855", "phone_h": "e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855", "gender_h": "e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855", "birthday_h": "e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855", "first_name_h": "e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855", "last_name_h": "e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855" }
{ "type": "pageViewed", "data": "" }
{ "type": "gtmStart" }
x
Damat Tween Damat Tween mobil uygulamasından devam edin
İndir

İnsan Kaynakları

Holding şirketlerimizin hedefi: “Dünyada erkek modasını yönlendiren, öncü ve lider ilk beş markadan biri olmaktır.”

Holding şirketlerimizi, hedefine ulaştıracak olan en güçlü ve temel öğe ORKA Holding çalışanlarıdır. İnsan kaynakları politikalarımız ve uygulamalarımız, Holding şirketlerimizin hedefiyle eş güdüm içinde oluşturulmuştur.

Bu amaç doğrultusunda ORKA Holding şirketlerinin kısa ve uzun vadeli iş planları yapılmış ve belirlenmiş olan görev tanımları doğrultusunda, ORKA Holding’i gelecekteki hedefine ulaştıracak olan;

•  Toplumsal sorumluluk sahibi, ekolojik çevreye saygılı, etik kurallara bağlı

•  Hedefe ulaşmak için sürekli öğrenen, verimli çalışan ve yorulmaktan haz alan

•  Bilgi ile iş yaparak sonuca yönelen, başarıyı sayısal verilerle tescilleyen

•  Mevcut başarılarını ORKA Holding, nihai hedefi için birer mihenk taşı olarak kabul eden, önemli olanın sürekli başarıyı ve hedefi yakalamak olduğunu benimseyen

•  Stratejik yönetim anlayışı içinde, kurumdaşlık bilincinin var olduğu, süreç yönetimine dayalı bir takım oyuncusu olabilecek

•  Hedeflenen başarıya ulaşmak için değişime açık, mevcut tüm bilgileri ve yönetim tekniklerini verimli kullanabilecek

•  Bilginin kişilere değil, kuruma ait olduğunu asla unutmayacak ve bu değerden hareketle “kurumsal bilgi”yi hazırlayacak insan kaynağı teminine gidilmiştir.

 

Ortak Değerlerimiz

•  Takım ruhu ve dayanışma anlayışına kurumsal başarılarla odaklanmak,

•  Yaratıcılık ve yenilikçilik,

•  Özgüven sahibi, dinamik, etkin ve üretken nitelikli işgücü oluşturmak,

•  Çalışanlarımızın motivasyonunu yüksek tutmak,

•  İç ve dış müşteri memnuniyeti duyarlılığı,

•  Topluma duyarlılık, güvenilirlik ve dürüstlük,

•  Kanunlara ve yasal düzenlemelere uymak,

•  Ürünlerimizde;

 

En iyi trend

• En iyi kalite

• En iyi servis

• En iyi fiyatı sürekli kılmak

•  Mağazalarımızda;

• Yüksek kalite

• Detaycılık

• Üstün hizmet anlayışı

• Satışla başlayan dostluk

• Sürekli iletişim devamlılığını sağlamak

 

Performans Değerlendirme

ORKA Holding şirketlerimizin, hedefleri doğrultusunda belirlenmiş 12 kriterden oluşan performans değerlendirme sistemi mevcuttur. Performans değerlendirme sistemi yılda iki kez tüm şirket çalışanlarına uygulanır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda gerekli eğitim ve geliştirme çalışmaları İnsan Kaynakları Direktörlüğü’müzün koordinasyonu ile şekillendirilir.

Böylece ORKA Holding hedefleri ile çalışanlarımızın kişisel hedeflerinin bütünleşmesi sağlanmakta ve yıllık hedeflerimizin neresinde olduğumuz tespit edilmektedir.

 

Kariyer Planlama

Organizasyon yapısındaki gelişmelere paralel olarak ve imkânlar doğrultusunda ORKA Holding gelecekteki hedeflere taşıyacak olan yöneticiler ve yönetici adayları, gerek performans değerlendirme sistemiyle, gerekse üst yöneticileri tarafından sürekli izlenmekte, yedeklenmiş oldukları pozisyonun gereği olan eğitimleri almaktalar ve yıl sonunda üst yöneticileri ve İnsan Kaynakları Direktörlüğü ile birlikte tüm bu çalışmalar değerlendirilerek terfi ve atamalar yapılmaktadır.

 

Eğitim

ORKA Holding çalışanlarının mevcut ve potansiyel performanslarını en iyi şekilde değerlendirmek üzere İnsan Kaynakları Direktörlüğü ve departman yöneticileri tarafından yapılan eğitim ihtiyaç analizi sonuçlarına göre, gerek kurum içi gerek kurum dışı eğitimler düzenlemektedir. Eğitimlerde en önemli veri kaynağımız eğitim ihtiyaç analizi, performans değerlendirme sonuçları doğrultusunda çıkan eğitim ihtiyaçları ve kariyer planlaması yapılanlar için yedeklenmiş oldukları pozisyon gereği almaları gereken eğitimlerdir.

 

ORKA Akademi

ORKA Holding bünyesinde tüm perakende mağazacılık çalışanları için hazırlanmış özel bir eğitimdir.

ORKA AKADEMİ ile amacımız başarıyla tamamlanan eğitim süreci sonunda pozitif enerjiye sahip, satışta fark yaratarak takım kaptanı olabilen, müşteriyi anlayarak zamanında ve eksiksiz sunum yapabilen, mağazacılığı kendine meslek ve yaşam tarzı olarak seçmiş kuruma bağlı çalışanlar kazanmaktır.

Eğitim içerik olarak teorik eğitimi ve pratik eğitimleri kapsar. ORKA AKADEMİ eğitimini alarak mağazalarımızda terfi sistemini en önemli yapı taşını oluşturuyoruz.

 

Seçme-Yerleştirme

ORKA Holding’te yetkinliklere dayalı işe alım süreci oluşturulmuştur. Tüm pozisyonların görev tanımları mevcuttur ve ihtiyaçlar doğrultusunda revize edilmektedir. Ayrıca her pozisyon için adaylarda olması gereken asgari nitelikler tespit edilmiştir. Amacımız insan kaynakları politikamız ve ortak değerlerimiz doğrultusunda, ORKA Holding’i gelecekteki hedeflerine ulaştıracak olan doğru adaylara ulaşarak istihdam yaratmaktır.

 

Ödüller

Kariyer.net “İnsana Saygı Ödülü”

Kariyer.net tarafından farklı sektörlerde verilen “İnsana Saygı Ödülleri”, insan kaynakları alanında yürütülen nitelikli çalışmaların teşvik edilmesini hedefliyor. İnsana Saygı Ödülleri, Kariyer.net’te ilan yayınlayan firmaların, bu ilanlara yapılan başvuruları cevaplama oranlarına göre veriliyor. Bu değerlendirmeye göre, ORKA Holding uluslararası markaları Damat Tween D’S Damat mağazacılık sektöründe en çok başvuru alan ve bu başvuruları en hızlı cevaplayan firma olarak “İnsana Saygı Ödülü”ne 2006 yılından bu yana her sene lâyık görüldü.

 

KARİYER OLANAKLARI

Merkez binamızda veya mağazalarımızda “İş Başvuru Formu” doldurabilir ya da ikgroup@damat.com.tr ye özgeçmişinizi gönderebilirsiniz.